Vem rekommenderas att göra en hårmineralanalys?

Vi rekommenderar att alla människor med jämna mellanrum gör en hårmineralanalys. Du behöver inte vara sjuk eller uppleva symptom för att du ska göra en analys. Anledningen till att människor gör en hårmineralanalys varierar. Ibland kan det vara sjukdom som är bakomliggande orsaken till att man tar beslutet. Andra vill förebygga eventuella problem genom att kontrollera mängderna mineraler och toxiska ämnen. Det är även vanligt förekommande att analyser regelbundet utförs av idrottsstjärnor, högt uppsatta tjänstemän, sångare och andra typer av kända personer. Med andra ord är det något som är bra för alla att göra oavsett ålder och fysisk nivå.

Vad visar en hårmineralanalys? En hårmineralanalys är ett av de mest prisvärda testerna idag och rekommenderas att göras av alla oavsett om du känner dig sjuk eller är helt frisk. Efter avslutad analys får du en detaljerad beskrivning och en djupare förståelse för varför du mår som du mår och vad du kan göra för att nå din fulla potential. 

I analysen mäts bland annat dina mineralnivåer som exempelvis: kalcium, zink, järn och magnesium för att nämna några. Med andra ord får du en fullständig överblick över hur balansen mellan de olika mineralerna ser ut i jämförelse med varandra.

Utöver det ovan nämnda så visar även en hårmineralanalys om kroppen har absorberat miljögifter, kemikalier eller andra skadliga ämnen.