Menscykelns viktigaste faser och dess påverkan!

Den genomsnittliga menscykeln är 28 dagar och består av olika faser. Nedan går vi igenom de viktigaste faserna i menstruationscykeln:

1. Follikulärfas

Denna fas startar från och med menstruationens första dag och pågår fram till ägglossningen. FSH och östrogen produceras och livmoderslemhinnan tjocknar. Detta kan bland annat leda till ökad sexlust, fylligare bröst samt potentiell migrän.

2. Ägglossning

Vid en menscykel på 28 dagar så inträffar ägglossningen kring dag 14. Här frigörs ett moget ägg genom hormonet LH som färdas genom äggledaren. Detta leder till ungefär en halv grad ökad kroppstemperatur precis efter ägglossningen. 

3. Lutealfas

Denna fas startar när ägget har frigjorts under ägglossningen, dvs omkring 14 dagar innan nästa menstruation startar. Progesteronnivåerna stiger och livmoderslemhinnan mognar för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Detta kan leda till PMS samt hormonell akne.

4. Menstruation

Här startar din menscykel om då den första dagen av din menstruation kallas dag ett. Denna fas startar alltså samtidigt som den follikulära fasen. Vid menstruation bryts livmoderslemhinnan ned och nivåerna av östrogen och progesteron sjunker. Detta leder till blödning samt eventuella kramper.