Kopia av sale (40)

Sofia Barkevall

Vanliga besvär att söka behandling för hos en osteopat är smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten:
– tex rygg, nacke, höft, knä
– huvudvärk
– hjärnskakning, fall mot svanskotan
– idrottsskador, både akuta och mer långvariga
– stress
– mensvärk
– förberedelser inför förlossning samt smärta vid graviditet och efter förlossning

Osteopati är en manuell behandlingsform som utgår från kroppen som en helhet. Inom osteopatin anser man att struktur och funktion har ett samband och att det är viktigt att få med alla aspekter av hälsa för att stötta kroppens självläkande process. Som osteopat försöker jag skapa mig en så komplett bild av ditt hälsotillstånd som möjligt. Vid behandlingstillfället gör jag en omfattande hållnings- och rörelseanalys där jag även gör neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation.

Kontakt

Mobil: +46 70-964 48 28

Mail: sofia.barkevall@gmail.com

Vi har omsorgsfullt satt ihop förinspelade kurser samt rekommenderade analyser och näringstillskott. Vårt mål är att en god hälsa ska vara tillgänglig för alla och här har du möjligheten att lära dig mer om dina hälsoproblem där du får tips på hur du kan lindra dina symtom och stärka kroppen inifrån!