Hjärta/kärl

Problem med hjärta/kärl?

Hjärtat är en ständigt arbetande muskel. Utan ett välfungerande hjärta och kärl så fungerar inte kroppen.

Läs Mer

Vanliga symtom

Hjärtklappning
Högt blodtryck
Kärlkramp

Läs Mer

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut

Läs Mer

Problem med hjärta/kärl?

Hjärtat är en ständigt arbetande muskel, vars uppgift är att pumpa runt blodet i kroppen. Utan ett välfungerande hjärta och kärl så fungerar inte kroppen. När detta inte fungerar optimalt så kan detta bland annat leda till högt blodtryck, högt blodsocker och förhöjda blodfetter. Dessa tillstånd är i sin tur riskfaktorer som är direkt korrelerade med hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Vanliga symtom

Hjärtklappning
Takykardi kallas det när hjärtat slår för fort. Hjärtklappning är det vanligaste symtomet hos i övrigt friska personer!
Högt blodtryck
En viktig riskfaktor för hjärt- & kärlsjukdomar. Övervikt betraktas som en särskilt viktig riskfaktor för högt blodtryck!
Stress & oro
Det är inte ovanligt att stress och oro är kopplat till hjärtklappning. Även långvarig stress skapar obalans!
Kärlkramp
Tillfällig nedsättning av blodflödet i hjärtats kranskärl. Detta kan resultera i övergående bröstsmärta.

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut.

Våra näringsterapeuter besitter inte bara goda kunskaper kring funktionsmedicin, utan de är även din hälsocoach och analysspecialist genom din hälsoresa. Detta effektiviserar behandlingskostnaden.
Hälsoformulär
Genom att du besvarar ett hälsoformulär får vi en bättre inblick i din sjukdomshistoria.
Näringsterapeutens inläsning
Näringsterapeuten tar del av ditt hälsoformulär och får en tydligare bild av dina problem!
Nybesök
Du träffar din näringsterapeut där ni går igenom din hälsa tillsammans. Här presenteras även eventuella analyser och andra kompetenser som ska stötta din hälsa involveras. Du får även en individanpassad behandlingsplan som du startar med direkt.
Återbesök

Efter ca. fyra veckor träffar du din näringsterapeut igen och går igenom din hälsostatus. Behandlingsplanen uppdateras och vi går igenom eventuella analyssvar.

Att förändra sin hälsa går inte på en månad!
Vi tycker det är viktigt att poängtera att det vanligtvis inte går att bli frisk på en månad. Vi plåstrar inte endast om problemen, utan vi går till botten genom att läka och stärka kroppen på djupet! Sådana förändringar tar oftast tid men är samtidigt en viktig investering för nuet och framtiden. Vi bokar in ett återbesök ca. var fjärde vecka där behandlingsplanen korrigeras.

Do it yourself

SMALL
UTBILDNINGSPAKET
STANDARD
UTBILDNINGSPAKET
ADVANCED
UTBILDNINGSPAKET
SMALL
ANALYSPAKET
STANDARD
ANALYSPAKET
ADVANCED
ANALYSPAKET
SMALL
NÄRINGSTILLSKOTT
STANDARD
NÄRINGSTILLSKOTT
ADVANCED
NÄRINGSTILLSKOTT