Immunförsvar

Problem med immunförsvaret?

Ett bra immunförsvar är A och O för en god hälsa. Vi hjälper dig att få en friskare vardag!

Läs Mer

Vanliga symtom

Ofta sjuk
Virusinfektion
Mag/tarmproblem

Läs Mer

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut

Läs Mer

Problem med immunförsvaret?

Ett bra immunförsvar är A och O för en god hälsa. Vi hjälper dig att få en friskare vardag!

Immunförsvaret är komplext och vanligtvis associerar man ett dåligt immunförsvar med att man ofta är sjuk så som ont i halsen, feber, förkyld eller andra liknande symtom. Immunförsvaret spelar dock en betydande roll för många delar av kroppen, bland annat för att mage/tarm ska fungera optimalt, för att du ska kunna bli gravid på naturlig väg och om du återkommande får urinvägsinfektion så kan även detta bero på att du har ett försämrat immunförsvar!

Vanliga symtom

Ofta sjuk
Vid ett försämrat immunförsvar klarar kroppen inte lika bra av att skydda dig mot bakterier, virus etc.
Mag/tarmproblem
Ett nedsatt immunförsvar kan även påverka hur väl din mage/tarm fungerar. Kom ihåg att kroppen är komplex!
Infertilitet
Ett nedsatt immunförsvar kan även påverka din förmåga att bli gravid. Kom ihåg att kroppen är komplex!
Virusinfektion
De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret! Dessa kan angripa virus och signalera var hjälp behövs.

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut.

Våra näringsterapeuter besitter inte bara goda kunskaper kring funktionsmedicin, utan de är även din hälsocoach och analysspecialist genom din hälsoresa. Detta effektiviserar behandlingskostnaden.
Hälsoformulär
Genom att du besvarar ett hälsoformulär får vi en bättre inblick i din sjukdomshistoria.
Näringsterapeutens inläsning
Näringsterapeuten tar del av ditt hälsoformulär och får en tydligare bild av dina problem!
Nybesök
Du träffar din näringsterapeut där ni går igenom din hälsa tillsammans. Här presenteras även eventuella analyser och andra kompetenser som ska stötta din hälsa involveras. Du får även en individanpassad behandlingsplan som du startar med direkt.
Återbesök

Efter ca. fyra veckor träffar du din näringsterapeut igen och går igenom din hälsostatus. Behandlingsplanen uppdateras och vi går igenom eventuella analyssvar.

Att förändra sin hälsa går inte på en månad!
Vi tycker det är viktigt att poängtera att det vanligtvis inte går att bli frisk på en månad. Vi plåstrar inte endast om problemen, utan vi går till botten genom att läka och stärka kroppen på djupet! Sådana förändringar tar oftast tid men är samtidigt en viktig investering för nuet och framtiden. Vi bokar in ett återbesök ca. var fjärde vecka där behandlingsplanen korrigeras.

Do it yourself

SMALL
UTBILDNINGSPAKET
STANDARD
UTBILDNINGSPAKET
ADVANCED
UTBILDNINGSPAKET
SMALL
ANALYSPAKET
STANDARD
ANALYSPAKET
ADVANCED
ANALYSPAKET
SMALL
NÄRINGSTILLSKOTT
STANDARD
NÄRINGSTILLSKOTT
ADVANCED
NÄRINGSTILLSKOTT