Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska besvär

Neuropsykiatiska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för exempelvis adhd och autism.

Läs Mer

Vanliga symtom

ADHD
ADD
Autism

Läs Mer

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut

Läs Mer

Neuropsykiatriska besvär?

Neuropsykiatiska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för exempelvis adhd och autism.

Vanliga symtom

ADD
Vid ADD har man ofta svårigheter med koncentrationsförmågan och att vara uppmärksam.
ADHD
ADHD är som ADD men där man adderar till hyperaktivitet. Vanligt att inte kunna sitta still och lätt bli arg.
Autism
Vid autism kan man ha svårt att kommunicera och bli förstådd av andra människor. Förändringar kan vara jobbigt.
Tourettes
Tourettes syndrom visar sig vanligtvis genom upprepade reflexliknande rörelser och vokala ljud.

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut.

Våra näringsterapeuter besitter inte bara goda kunskaper kring funktionsmedicin, utan de är även din hälsocoach och analysspecialist genom din hälsoresa. Detta effektiviserar behandlingskostnaden.
Hälsoformulär
Genom att du besvarar ett hälsoformulär får vi en bättre inblick i din sjukdomshistoria.
Näringsterapeutens inläsning
Näringsterapeuten tar del av ditt hälsoformulär och får en tydligare bild av dina problem!
Nybesök
Du träffar din näringsterapeut där ni går igenom din hälsa tillsammans. Här presenteras även eventuella analyser och andra kompetenser som ska stötta din hälsa involveras. Du får även en individanpassad behandlingsplan som du startar med direkt.
Återbesök

Efter ca. fyra veckor träffar du din näringsterapeut igen och går igenom din hälsostatus. Behandlingsplanen uppdateras och vi går igenom eventuella analyssvar.

Att förändra sin hälsa går inte på en månad!
Vi tycker det är viktigt att poängtera att det vanligtvis inte går att bli frisk på en månad. Vi plåstrar inte endast om problemen, utan vi går till botten genom att läka och stärka kroppen på djupet! Sådana förändringar tar oftast tid men är samtidigt en viktig investering för nuet och framtiden. Vi bokar in ett återbesök ca. var fjärde vecka där behandlingsplanen korrigeras.

Do it yourself

SMALL
UTBILDNINGSPAKET
STANDARD
UTBILDNINGSPAKET
ADVANCED
UTBILDNINGSPAKET
SMALL
ANALYSPAKET
STANDARD
ANALYSPAKET
ADVANCED
ANALYSPAKET
SMALL
NÄRINGSTILLSKOTT
STANDARD
NÄRINGSTILLSKOTT
ADVANCED
NÄRINGSTILLSKOTT