Allmän hälsokontroll MAN

Hälsokontroll MAN

Känner du inte igen dig i något specifikt behandlingsområde? Önskar du en allmän "check up" på din hälsa? Vi hjälper dig!

Läs Mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss, info@luningnaringsklinik.se eller ring vår servicetelefon 010-1515092


Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut

Läs Mer

Allmän hälsokontroll?

Hos oss kan du göra en allmän hälsokontroll för att se hur din kropp mår generellt. Vi erbjuder utbildningspaket där du kan lära dig mer om din allmänna hälsa och hur du boostar kroppen för att leva ett gladare, hälsosammare liv. Vi erbjuder även analyspaket för dig som svart på vitt vill få en bättre generell överblick över din hälsa, vi rekommenderar även kosttillskott för en generell god hälsa!  Du kan självklart välja att gå djupare inom något område om det uppkommer att din kropp inte fungerar optimalt, du är då välkommen att kontakta oss!

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut.

Våra näringsterapeuter besitter inte bara goda kunskaper kring funktionsmedicin, utan de är även din hälsocoach och analysspecialist genom din hälsoresa. Detta effektiviserar behandlingskostnaden.
Hälsoformulär
Genom att du besvarar ett hälsoformulär får vi en bättre inblick i din sjukdomshistoria.
Näringsterapeutens inläsning
Näringsterapeuten tar del av ditt hälsoformulär och får en tydligare bild av dina problem!
Nybesök
Du träffar din näringsterapeut där ni går igenom din hälsa tillsammans. Här presenteras även eventuella analyser och andra kompetenser som ska stötta din hälsa involveras. Du får även en individanpassad behandlingsplan som du startar med direkt.
Återbesök

Efter ca. fyra veckor träffar du din näringsterapeut igen och går igenom din hälsostatus. Behandlingsplanen uppdateras och vi går igenom eventuella analyssvar.

Att förändra sin hälsa går inte på en månad!
Vi tycker det är viktigt att poängtera att det vanligtvis inte går att bli frisk på en månad. Vi plåstrar inte endast om problemen, utan vi går till botten genom att läka och stärka kroppen på djupet! Sådana förändringar tar oftast tid men är samtidigt en viktig investering för nuet och framtiden. Vi bokar in ett återbesök ca. var fjärde vecka där behandlingsplanen korrigeras.

Do it yourself

SMALL
UTBILDNINGSPAKET
STANDARD
UTBILDNINGSPAKET
ADVANCED
UTBILDNINGSPAKET
SMALL
ANALYSPAKET
STANDARD
ANALYSPAKET
ADVANCED
ANALYSPAKET
SMALL
NÄRINGSTILLSKOTT
STANDARD
NÄRINGSTILLSKOTT
ADVANCED
NÄRINGSTILLSKOTT