Reumatism/värk

Problem med reumatism?

Att leva med smärta är fruktansvärt. Många blir av med sina ledsmärtor helt och hållet vid omställning av kost samt att man...

Läs Mer

Vanliga symtom

Smärta
Trötthet
Stelhet

Läs Mer

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut

Läs Mer

Problem med reumatism/värk?

Att leva med smärta är fruktansvärt. Många blir av med sina ledsmärtor helt och hållet vid omställning av kost samt att man behandlar inflammationer och obalanser.

Vanliga symtom

Smärta
Att leva med smärta är fruktansvärt! Smärta är en av de vanligaste symtomen vid muskelreumatism.
Trötthet
Trötthet kan vara ett tidigt tecken då symtomen vanligtvis kommer smygandes under några veckors tid!
Stelhet
Stelhet i stora muskelgrupper är också ett vanligt symtom. Vanligtvis värst på morgonen då du legat still.
Inflammationer
Inflammationen börjar vanligtvis i små leder så som händer och fötter. Detta resulterar i att lederna blir stela.

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut.

Våra näringsterapeuter besitter inte bara goda kunskaper kring funktionsmedicin, utan de är även din hälsocoach och analysspecialist genom din hälsoresa. Detta effektiviserar behandlingskostnaden.
Hälsoformulär
Genom att du besvarar ett hälsoformulär får vi en bättre inblick i din sjukdomshistoria.
Näringsterapeutens inläsning
Näringsterapeuten tar del av ditt hälsoformulär och får en tydligare bild av dina problem!
Nybesök
Du träffar din näringsterapeut där ni går igenom din hälsa tillsammans. Här presenteras även eventuella analyser och andra kompetenser som ska stötta din hälsa involveras. Du får även en individanpassad behandlingsplan som du startar med direkt.
Återbesök

Efter ca. fyra veckor träffar du din näringsterapeut igen och går igenom din hälsostatus. Behandlingsplanen uppdateras och vi går igenom eventuella analyssvar.

Att förändra sin hälsa går inte på en månad!
Vi tycker det är viktigt att poängtera att det vanligtvis inte går att bli frisk på en månad. Vi plåstrar inte endast om problemen, utan vi går till botten genom att läka och stärka kroppen på djupet! Sådana förändringar tar oftast tid men är samtidigt en viktig investering för nuet och framtiden. Vi bokar in ett återbesök ca. var fjärde vecka där behandlingsplanen korrigeras.

Do it yourself

SMALL
UTBILDNINGSPAKET
STANDARD
UTBILDNINGSPAKET
ADVANCED
UTBILDNINGSPAKET
SMALL
ANALYSPAKET
STANDARD
ANALYSPAKET
ADVANCED
ANALYSPAKET
SMALL
NÄRINGSTILLSKOTT
STANDARD
NÄRINGSTILLSKOTT
ADVANCED
NÄRINGSTILLSKOTT