Sömnproblem

Problem med sömnen?

Att ha svårt att sova är tyvärr vanligt idag. En bra sömn är oerhört viktigt för att kroppen ska kunna återhämta sig...

Läs Mer

Vanliga symtom

Insomnia
Trötthet
Stress & oro

Läs Mer

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut

Läs Mer

Problem med sömnen?

Att ha svårt att sova är tyvärr vanligt idag. En bra sömn är oerhört viktigt för att kroppen ska kunna återhämta sig under natten och för att vi ska kunna ha en bra energi under hela dagen. Därför brukar vi jobba med sömnen som en av de första sakerna vi gör.

Vanliga symtom/orsaker

Insomnia
Du har svårt att sova under en längre tid (mer än 1 månad) & det påverkar ditt välmående negativt under dagtid.
Trötthet
Du känner dig konstant trött och har svårt att känna dig återhämtad. Påverkar ditt vardagliga liv.
Stress & oro
Stress och oro kan påverka sömnen negativt! Nervsystemet skickar ut signaler om att du ska hålla dig vaken.
Övriga hälsobesvär
Kroppen är komplex och det är inte ovanligt att underliggande hälsobesvär ligger till grund för ditt sömnbesvär!

Behandlingsprocess

Nedan visas behandlingsprocessen för dig som väljer att starta en skräddarsydd behandlingsprocess hos en näringsterapeut.

Våra näringsterapeuter besitter inte bara goda kunskaper kring funktionsmedicin, utan de är även din hälsocoach och analysspecialist genom din hälsoresa. Detta effektiviserar behandlingskostnaden.
Hälsoformulär
Genom att du besvarar ett hälsoformulär får vi en bättre inblick i din sjukdomshistoria.
Näringsterapeutens inläsning
Näringsterapeuten tar del av ditt hälsoformulär och får en tydligare bild av dina problem!
Nybesök
Du träffar din näringsterapeut där ni går igenom din hälsa tillsammans. Här presenteras även eventuella analyser och andra kompetenser som ska stötta din hälsa involveras. Du får även en individanpassad behandlingsplan som du startar med direkt.
Återbesök

Efter ca. fyra veckor träffar du din näringsterapeut igen och går igenom din hälsostatus. Behandlingsplanen uppdateras och vi går igenom eventuella analyssvar.

Att förändra sin hälsa går inte på en månad!
Vi tycker det är viktigt att poängtera att det vanligtvis inte går att bli frisk på en månad. Vi plåstrar inte endast om problemen, utan vi går till botten genom att läka och stärka kroppen på djupet! Sådana förändringar tar oftast tid men är samtidigt en viktig investering för nuet och framtiden. Vi bokar in ett återbesök ca. var fjärde vecka där behandlingsplanen korrigeras.

Do it yourself

SMALL
UTBILDNINGSPAKET
STANDARD
UTBILDNINGSPAKET
ADVANCED
UTBILDNINGSPAKET
SMALL
ANALYSPAKET
STANDARD
ANALYSPAKET
ADVANCED
ANALYSPAKET
SMALL
NÄRINGSTILLSKOTT
STANDARD
NÄRINGSTILLSKOTT
ADVANCED
NÄRINGSTILLSKOTT